Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniu 29 maja w Brukseli odbędą się Pierwsze Techniczne Warsztaty Projektu Next Heat Pump, które zaprezentują działania każdego z partnerów w kierunku opracowania bezpiecznej, niezawodnej i wysoce efektywnej pompy ciepła wykorzystującej węglowodory i dwutlenek węgla.

Projekt Next Generation of Heat Pumps working with Natural Fluids należy do przedsięwzięcia Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (ang EHPA – European Heat Pump Association), które reprezentuje większość przedsiębiorstw wytwarzających pompy ciepła. Jego głównym celem jest promowanie świadomości właściwego wdrażania technologii pomp ciepła w zastosowaniach mieszkalnych, handlowych i przemysłowych na rynku europejskim. EHPA ma na celu zapewnienie technicznego i gospodarczego wkładu w sprawach legislacyjnych, regulacyjnych i efektywności energetycznej władzom europejskim, krajowym i lokalnym. Wszelkie działania skierowane są na przełamywanie barier rynkowych i rozpowszechnianie informacji w celu przyspieszenia rozwoju rynku pomp ciepła służących do ogrzewania, chłodzenia i produkcji ciepłej wody.

Podczas warsztatów zbadany zostanie również temat unijnych regulacji prawnych dotyczących F gazów* oraz rola propanowych pomp ciepła na rynku europejskim.

Projekt NxtHPG powstał w grudniu 2012 roku, a jego najważniejszymi celami są: opracowanie prototypowych zestawów pomp ciepła, jak również pokonywanie barier wpływających na zastosowanie naturalnych technologii chłodniczych, a w szczególności wparcie wprowadzenia na rynek węglowodorowych pomp ciepła.

*F-gazy – fluorowane gazy cieplarniane. Stanowią one grupę substancji o bardzo szerokim zastosowaniu jednak najczęściej wykorzystuje się je jako czynniki chłodnicze. Najczęstszymi w Europie są gazy HFC, stanowiące przyjazną dla warstwy ozonowej grupę o niskim stężeniu toksyczności, a ich stosowanie nie pochłania znacznej ilości energii. Jednakże ich współczynnik GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) jest stosunkowo wysoki, a emisja F-gazów do atmosfery sprzyja globalnemu ociepleniu.