Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dnia 12 stycznia 2017 roku wiceminister środowiska Paweł Sałek podpisał umowę na realizację innowacyjnego projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Zaplanowane działania, promowane pod hasłem „Wczujmy się w klimat”, są pierwszym w Europie przedsięwzięciem adaptacji miast do zmian klimatu przeprowadzanym na tak dużą skalę.

 

Celem projektu jest analiza podatności miast na zmiany klimatu i zaplanowanie działań adaptacyjnych do stwierdzonych zagrożeń. Wiceminister Paweł Sałek powiedział, że miasta są dziś szczególnie narażone na zmiany klimatyczne, dlatego konieczne jest podejmowanie inicjatyw poprawy ich sytuacji i adaptacji do nowych warunków środowiskowych. Zaplanowane w ramach projektu działania mają także na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców miast, a także wsparcie władz lokalnych w pozyskiwaniu dofinansowania na działania inwestycyjne. Jak podkreślił minister środowiska Jan Szyszko, inicjatywa nie jest jednorazowym działaniem, lecz „nieprzerwanym cyklem przygotowań, działań i oceny efektów”. Minister zaznaczył, że zmiany klimatyczne są problemem, który należy rozwiązywać już teraz, nie zaś zostawiać następnym pokoleniom.

 

W projekcie weźmie udział 44 miast, w tym Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz Słupsk. Zaplanowane działania będą realizowane w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej, której celem jest uświadomienie mieszkańców miast na temat zmiany klimatu i adaptacji do ich skutków. Inicjatywa będzie finansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa. Za realizację projektu odpowiedzialne jest konsorcjum składające się z Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz firmę konsultingowo-inżynierską Arcadis.

 

Pełną listę miast-partnerów projektu można znaleźć na stronie: http://klimada.mos.gov.pl/projekt-mpa/

Informacja Ministerstwa Środowiska dostępna jest tutaj.

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
.