1 marca 2023 r. odbyło się 19-te spotkanie z cyklu „Unijni Eksperci dla Pomorza” organizowanego dla członków Stowarzyszenia "Pomorskie w Unii Europejskiej", pod hasłem „Zielona Energia na Pomorzu”.

Unia Europejska aktywnie promuje przekształcenie gospodarki europejskiej na niskoemisyjną. W tym celu wspiera inwestycje publiczne i prywatne usprawniające proces przechodzenia na czystą energię. To odpowiedź na aktualne wyzwania związane z kryzysem energetycznym i klimatycznym. W związku z powyższym kluczowe jest zaangażowanie samorządów  – współpraca i wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk na poziomie lokalnym. Równie istotne jest także inwestowanie w innowacje technologiczne, prowadzenie szeroko zakrojonej edukacji konsumentów i kształcenie kadr dla sektora energetycznego.

W spotkaniu udział wzięli:

 • Szymon POLAK
  Economic and Policy Analyst
  Dyrekcja Generalna ds. Energii (DG ENERGY)
  Komisja Europejska
 • Józef NETEROWICZ
  ekspert w dziedzinie ekspert w dziedzinie odnawialnych źródeł energii
  Związek Powiatów Polskich
 • Karolina LIPIŃSKA
  Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji
  Departament Rozwoju Gospodarczego
  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Podczas spotkania prelegenci przedstawili aktualne działania i konkretne inicjatywy Komisji Europejskiej realizowane wobec wyzwań związanych z kryzysem energetycznym i klimatycznym, a także inspirujące przykłady dobrych praktyk realizowanych przez samorządy w Szwecji i działania pomorskie na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Pomorzu.

Spotkanie zrealizowane zostało we współpracy z Działem Wizyt Komisji Europejskiej.