Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

A dokładniej dwa razy więcej, choć nie do końca na kulturę, o jakiej myślimy. Komisja Europejska i Parlament Europejski są zgodne, że należy przyspieszyć prace nad definicją przedsiębiorstw aktywnych w dziedzinie kultury i kreatywności i wzmocnić ich działania bezpośrednio, jak również za pomocą instrumentów finansowych, takich jak np. gwarancje czy niskooprocentowane mikropożyczki. Ambitne plany podwojenia kwoty przeznaczonej na wsparcie tego sektora będziemy mogli wstępnie zweryfikować już niedługo, czyli po ogłoszeniu Wieloletnich Ram Fiannsowych UE na okres po 2020 roku (prawdopodobnie koniec maja br.).

Podczas dzisiejszej konferencji „Cultural and creative industries in the Regions” paneliści, w tym m.in. europoseł Christian Ehler i przedstawiciele Komisji Europejskiej, p. Michel Marnier (DG EAC) oraz R. Niessler (DG REGIO), byli zgodni co do tego, że sektor przedsiębiorczości zorientowanej na kulturę i kreatywność ma przed sobą ogromne perspektywy. W jego wzmocnieniu upatruje się szans dla bardziej zrównoważonego rozwoju regionów, a także, w dalekiej perspektywie, silniejszego i bardziej inkluzywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Zanim jednak rzeczywiste korzyści z rozwoju sektora odczujemy należy przede wszystkim skonkretyzować grupy podmiotów, które obejmie się wspólną nazwą przedsiębiorstw zorientowanych na kulturę i kreatywność. I tak jak w przypadku przemysłu muzycznego czy np. producentów gier komputerowych sprawa jest oczywista, tak w przypadku np. kreatorów mody już nie do końca. Jak bowiem wesprzeć jednoosobową często działalność gospodarczą bez uszczerbku dla poszanowania zasad zdrowej konkurencji? A wątpliwości jest więcej. Jednak główny cel został jasno wytyczony i jest nim dotarcie ze sparciem finansowym do jak najszerszego grona odbiorców i uzyskanie tym samym efektu dźwigni dla ogólnie rozumianego sektora przedsiębiorstw kulturalno-kreatywnych.

Na konferencji zaprezentowano także osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości zorientowanej na kulturę i kreatywność regionów Skåne (Szwecja) oraz Kraju Basków (Hiszpania).