Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Przedstawiona przez Komisję propozycja wzmocnienia unijnego sektora kultury i sektora kreatywnego dotyczy, podobnie jak w obecnym programie trzech obszarów: MEDIA – komponent w ramach Kreatywnej Europy mający na celu wspieranie europejskiego przemysłu filmowego i innych branż audiowizualnych; KULTURA i DZIAŁANIA MIĘDZYSEKTOROWE.

W nowym budżecie na projekty w działaniu Kultura przewidziano 609 mln EUR. Zostaną one rozdystrubuowane na promocję europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego. Powstaną projekty, sieci i platformy współpracy łączące utalentowanych artystów z całej Europy i ułatwiające twórcom współpracę transgraniczną.  Nowy program da także obywatelom szansę promowania i ochrony podstawowych praw i wartości oraz możliwość silniejszego niż do tej pory angażowania się w działania społeczeństwa obywatelskiiego.