Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

30 kwietnia odbędzie się tegoroczny wirtualny Dzień Informacyjny Programu LIFE!

Program LIFE to jedyny instrument Komisji Europejskiej dedykowany wyłącznie ochronie środowiska i działaniom na rzecz klimatu. W perspektywie 2014-2020 budżet programu wynosi prawie 3,4 miliarda euro. W ramach Programu LIFE wyróżnione zostały dwa podprogramy dedykowane: podprogram na rzecz środowiska i podprogram na rzecz klimatu. Priorytety LIFE obejmują m.in.: obszary Natura 2000, wodę, jakość powietrza, gospodarowanie odpadami, gospodarkę o obiegu zamkniętym, efektywne gospodarowanie zasobami, czy łagodzenie zmian klimatu.

Program LIFE zachęca do tworzenia projektów komplementarnych z innymi projektami unijnymi oraz krajowymi instrumentami finansowymi i wspiera współpracę międzynarodową. Niezwykle ważną kwestią jest zagwarantowanie europejskiej wartości dodanej projektów, które otrzymują dofinansowanie.

Będzie to ostatni nabór wniosków w obecnej perspektywie finansowej. Szukasz nowych możliwości finansowania projektów z zakresu #greentechnology, #natureconservation oraz #climateaction? Dzień Informacyjny Programu LIFE 2020, to idealne miejsce dla Ciebie!

Termin: 30 kwietnia 2020 r.

Rejestracja na wydarzenie potrwa do 25 kwietnia : https://eu-life-2020.b2match.io/signup

#EULife20