Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 1-3 marca 2016 delegaci Sejmiku i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyli cykl spotkań dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020 oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa 2014-2020.
 
1 marca 2016 delegaci spotkali się z Panem Maciejem Krzysztofowiczem z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej. Prezentacja dotyczyła perspektyw dla Polski w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 oraz aktualnych kierunków działania europejskiej polityki rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
 
Następnie goście wraz z Marszałkiem Mieczysławem Strukiem wzięli udział w posiedzeniu Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) Europejskiego Komitetu Regionów. Podczas posiedzenia odbyła się debata z Komisarzem Komisji Europejskiej Vytenisem Andriukaitisem ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności na temat problemu marnotrawienia żywności.
 
Tego samego dnia delegaci odbyli również spotkanie z europosłami do Parlamentu Europejskiego – Jarosławem Wałęsą z Komisji Rybołówstwa oraz Czesławem Siekierskim z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas którego mieli okazję porozmawiać na temat prac prowadzonych w Parlamencie Europejskim w sprawie unijnej polityki rybołówstwa oraz rolnictwa. Uczestnicy zwiedzili następnie budynek Parlamentu Europejskiego, a także Parlamentarium – interaktywne centrum historii i integracji europejskiej.
 
2 marca 2016 delegacja z województwa pomorskiego rozpoczęła kolejny dzień spotkaniem z Panią Eleną Panichi, Zastępcą Kierownika Działu Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pani Panichi mówiła o wizji strategicznego udziału rolnictwa ekologicznego we Wspólnej Polityce Rolnej 2014-2020, a także o ekologicznej produkcji.
 
Kolejnym wystąpieniem była prezentacja Pana Stanislovasa Jonusasa z Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa Komisji Europejskiej, która dotyczyła Wspólnej Polityki Rybołówstwa na lata 2014-2020, w tym obecnie prowadzonych prac Komisji Europejskiej.
 
Uczestnicy wizyty mogli również spotkać się z Panią Agnieszką Korbel, specjalistą ds. Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, która opowiedziała szczegółowo o priorytetach Unii w zakresie omawianego funduszu oraz o programie operacyjnym Polski na lata 2014-2020.
 
Ostatnim wystąpieniem drugiego dnia była prezentacja Pani Urszuli Budzich-Tabor z FARNET Support Unit, która opowiedziała gościom o działalności FARNET – europejskiej sieci obszarów zależnych od rybołówstwa i możliwych kierunkach działania dla podmiotów regionalnych w organizacji.
 
3 marca, ostatniego dnia wizyty, uczestnicy odbyli spotkanie z Panią Joanną Horyzą oraz Panem Radosławem Grzegorczykiem ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Prelegenci przedstawili słuchaczom charakterystykę działalnośći SP RP w Brukseli, I i II filar Wspólnej Polityki Rolnej oraz bieżącą aktywność Polski na forum Unii Europejskiej.

Po podsumowaniu wizyty i omówieniu głównych obszarów działalności Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” przez Panią Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego Karinę Rembiewską, delegaci udali się do Komisji Europejskiej, gdzie ostatnim punktem zaplanowanego pobytu było zwiedzenie budynków Charlemagne oraz Berlaymont.

Wizyta delegatów Sejmiku i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Brukseli została dofinansowana z projektu „Zielona Europa- zróbmy to razem!” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.