Biuro Regionalne w Brukseli miało zaszczyt gościć reprezentantki Człuchowskiego Towarzystwa Polsko-Francuskiego, laureata nagrody specjalnej w ramach Bursztynowego Mieczyka 2021.

SPUE jest fundatorem jednej z Nagród Specjalnych w ramach konkursu Bursztynowego Mieczyka. Wyróżniamy organizacje, których działania w dziedzinie współpracy międzynarodowej i promocji unijnych wartości są wzorem do naśladowania. Nagrodą jest wyjazd studyjny do Brukseli. W roku 2021 nagrodę przyznano Człuchowskiemu Towarzystwu Polsko-Francuskiemu, które od wielu lat z sukcesami rozwija europejskie inicjatywy międzynarodowe. 

W dniach 20-23 września gościliśmy w Brukseli reprezentantki Towarzystwa, które miały okazję spotkać się ekspertami instytucji unijnych oraz organizacji lokalnych i dowiedzieć się więcej nt. funkcjonowania Unii Europejskiej oraz wsparcia UE w obszarze kultury.


Wizyta reprezentantek Człuchowskiego Towarzystwa Polsko-Francuskiego - laureata nagrody Bursztynowego Mieczyka 2021
Wizyta reprezentantek Człuchowskiego Towarzystwa Polsko-Francuskiego - laureata nagrody Bursztynowego Mieczyka 2021