Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk wraz z Prezydentem Miasta Gdańska Pawłem Adamowiczem wzięli udział w 116. sesji plenarnej Komitetu Regionów w Parlamencie Europejskim. Sesja odbyła się 10-11 lutego 2016 w Brukseli.

Posiedzenie rozpoczęło się od wystąpienia przewodniczącego Rady Europejskiej, Donalda Tuska, który następnie wziął udział w debacie z członkami Komitetu Regionów. Tematem rozmów były najważniejsze wyzwania stojące przed UE. Odnosząc się do kwestii kryzysu migracyjnego, Przewodniczący Rady Europejskiej podkreślił, że miasta, regiony i społeczności lokalne stoją przed bardzo trudnym zadaniem, którym jest zintegrowanie ludzi potrzebujących ochrony międzynarodowej. W trakcie debaty w Parlamencie Europejskim Donald Tusk powiedział, że następne sześć tygodni będzie kluczowych dla przyszłości Unii Europejskiej, a rola miast, lokalnych społeczności i regionów będzie decydująca w konfrontacji z wyzwaniami, przed którymi stoi UE.

Podczas obrad przyjęto opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza, dotyczącą unijnych ram gromadzenia danych dotyczących rybołówstwa. „W wielu regionach rybołówstwo to często podstawowe miejsce pracy dla ich mieszkańców. Dotyczy to także sektora przetwórstwa rybnego, który koncentruje się w pobliżu dostaw surowca i zapewnia często znacznie większe zatrudnienie niż sektor połowowy. Należy pamiętać tez, iż rybołówstwo to historia i kultura związana z wielowiekowym wykonywaniem rybołówstwa, to także element krajobrazu i atrakcja turystyczna” opiniował Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

W drugim dniu posiedzenia przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, wysłuchali wystąpienia Coriny Creţu, komisarz do spraw polityki regionalnej. Podczas mającej miejsce dyskusji, komisarz Creţu mówiła o ogromnym znaczeniu, jaki ma dialog z liderami regionalnymi i lokalnymi. Według Creţu, polityka spójności może być odpowiedzią na wiele problemów, ponieważ jest to jedyna polityka UE, której funkcjonowanie opiera się na prawdziwym partnerstwie z państwami członkowskich oraz władzami regionalnymi i lokalnymi.

Podczas wizyty Marszałek Struk i Prezydent Adamowicz wzięli udział w uroczystości przekazania przewodnictwa w Domu Polski Południowej, które odbyło się 10 lutego w byłej siedzibie Ambasady RP w Królestwie Belgii.