Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniu 22 czerwca 2016 r. Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli gościło w swojej siedzibie delegację z Malborka – Burmistrza Marka Charzewskiego, Przewodniczącego Rady Arkadiusza Mroczkowskiego, radnych – Roberta Króla, Joannę Iglińska oraz naczelnik biura rady miasta Ewę Arbart. Zaproszeni goście zapoznali się działalnością Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”. Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Krystyna Wróblewska oraz Główny Specjalista ds. innowacji Sylwia Skwara przedstawiły charakterystykę zadań Biura, możliwości udziału w sieciach regionalnych na poziomie europejskim oraz nawiązywania i koordynowania kontaktów z partnerami zagranicznymi w celu realizacji projektów o charakterze międzynarodowym.
Pobyt delegacji związany był z jubileuszem 730-lecia nadania praw miejskich Malborka. Muzeum Zamkowe przygotowało wystawę przedstawiająca najpiękniejsze zakątki malborskiej twierdzy. Uroczystość odbyła się w Parlamencie Europejskim w Brukseli, której gospodarzem był eurodeputowany Jarosław Wałęsa. Wystawie towarzyszyła przygotowana przez magistrat prezentacja przybliżająca historię miasta, informacje gospodarcze, najciekawsze atrakcje oraz imprezy. Punktem kulminacyjnym było zaprezentowanie tradycji i historii Malborka przed zaproszonymi gośćmi. Wśród licznie przybyłych byli m.in. premier Jerzy Buzek, Dariusz Rosati, Bogdan Zdrojewski, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Bogdan Wenta, Andrzej Grzyb, Marek Plura, Róża Thun, Tadeusz Zwiefka, Julia Pitera, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Łukacijewska oraz wielu europarlamentarzystów z innych państw.