Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W ubiegły czwartek (tj. 7 grudnia 2017 r.) w Biurze Województwa Pomorskiego w Brukseli gościliśmy grupę 16 studentów z Uniwersytetu w Lipsku.

Dyskusję na temat aktywności BRWP w dziedzinie energii i programów, jakie realizuje w tym zakresie poprzedziła ogólna prezentacja działalności biura. Goście z Niemiec mieli okazję zapoznać się ze strukturą organizacyjną i codziennym funkcjonowaniem BRWP. Głowny cel wizyty grupy studentów w BRWP, czyli dyskusja o energii trwała około 30 minut. W tym czasie poruszyliśmy takie kwestie, jak miejsce energii odnawialnej w Polsce, perspektywa osiągnięcia 20% energii pochądzącej z odnawialnych źródeł (OZE) w całkowitym zużyciu energii do 2020 roku, transformacje strukturalne w polskim przemyśle niezbędne do stopniowego odchodzenia od gospodarki opartej na węglu, stały wzrost zapotrzebowanie na energię, zmiany klimatyczne. Jako BRWP wynieśliśmy ze spotkania bardzo ważną informację – polityka energetyczna Polski to temat dobrze znany studentom uczelni zza zachodniej granicy.

Studencji kierunku integracji Europy Środkowej i Wschodniej przebywali w Brukseli w ramach wizyty studyjnej, której głównym tematem była energia.