Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Jak programy Horyzont 2020 i ERASMUS+ wspierają działania pomorskich uczelni? Jakie wnioski można wyciągnąć po pierwszych naborach do programu Horyzont 2020? Jak realizować projekty, aby odpowiadały europejskim standardom? Na te i wiele innych pytań można było uzyskać odpowiedź na zorganizowanej przez Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego wizycie studyjnej dla pomorskich uczelni i jednostek naukowo-badawczych, która odbyła się w dniach 4-6 marca w Brukseli.

W pierwszym dniu pobytu w Brukseli przedstawiciele pomorskiego środowiska naukowego uczestniczyli w wykładach i panelach dyskusyjnych. Spotkanie rozpoczęła prezentacja Sylwii Skwary, która opowiadała o działaniach specjalisty ds. innowacji, realizowanych w ramach projektu INNOpomorze w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli. – Warto, aby pomorskie uczelnie coraz aktywniej sięgały po środki programu Horyzont 2020, największego w historii Unii programu badawczego – twierdzi Sylwia Skwara, współpracująca na co dzień z pomorskimi jednostkami, zwłaszcza szkołami wyższymi, aplikującymi do programów wspólnotowych UE, w tym głównie wspomnianego Horyzontu 2020.

Kolejną mówczynią była Andrea Lagundzija z Europejskiej Sieci Współpracy Regionów na rzecz Badań i Innowacji z Brukseli, która przedstawiła działania sieci realizowane poprzez pracę kilkunastu grup roboczych, z czego jedna – od niedawna – skupia się na aktywnościach uczelni. Prezentację Andrei doskonale uzupełniła Ida Heeboll z Biura Regionu Stołecznego Kopenhagi w Brukseli, członkini nowo powstałej grupy, zaznajamiając zebranych z zakresem prowadzonego przez dwa regiony duńskie badania na temat form i sposobów reprezentacji szkół wyższych w Brukseli. Z kolei Małgorzata Misiewicz ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE oraz Sandra Almeida z Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej opowiadały o pierwszych doświadczeniach Programu Horyzont 2020, pierwsza z pań – z perspektywy polskiej, druga – z perspektywy komisyjnej. Zaproszenie na wizytę przyjęła również przedstawicielka innej Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej – ds. Edukacji i Kultury – Kamila Partyka, która omówiła działania Marie Skłodowska-Curie w Horyzoncie 2020. W bogatym programie całodniowego spotkania nie mogło zabraknąć miejsca dla prezentacji możliwości realizacji projektów ponadnarodowych w programie ERASMUS+, które przedstawiła Renata Russell z Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Według Profesora Jacka Bigdy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, cennym elementem spotkania była szansa na zapoznanie się z bieżącymi trendami dotyczącymi środków unijnych.
Podczas wizyty studyjnej zdobyliśmy aktualne informacje nie tylko o Horyzoncie 2020. Dobrze wiedzieć, że istnieją ciekawe możliwości dla naszych jednostek, nie tylko naukowych, ale również dydaktycznych – komentuje profesor.

Małgorzata Misiewicz ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE podsumowując pierwszy dzień wizyty studyjnej przyznała, że jest mile zaskoczona tak aktywnym i rzeczowym wkładem gości w konferencję. – Przedstawiciele pomorskich jednostek naukowych są bardzo zainteresowani programem Horyzont 2020, mają dużo praktycznych pytań – co jest bardzo dobre – bo właśnie teraz jest czas i miejsce na poruszanie tych problemów i poszukiwanie rozwiązań, aby można było przygotować projekty, które będą doskonałe naukowo i technicznie – komentuje Misiewicz.

Podczas kolejnych dwóch dni wizyty studyjnej przedstawiciele pomorskiego środowiska naukowego wzięli udział w University Business Forum. Już po raz szósty Komisja Europejska zgromadziła w Brukseli kilkuset przedstawicieli instytucji szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstw, jak również władz krajowych, regionalnych i lokalnych z całej Europy, by umożliwić zacieśnianie współpracy pomiędzy uczelniami a biznesem. Zdaniem organizatorów wydarzenia, podzielanym przez jego uczestników, Forum niezmiennie wykazuje, że dialog i bliska współpraca pomiędzy uczelniami a biznesem mogą w istotny sposób wpływać na systemy edukacyjne i szkoleniowe, wspierając tym samym rozwój gospodarczy i społeczny.

GALERIA ZDJĘĆ

WIDEORELACJA