Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 17-19 września gościliśmy w Brukseli 8-osobową delegację przedstawicieli sektora kultury z Pomorza.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego w czasie pobytu w Brukseli odbyli szereg spotkań roboczych. Rozpoczęliśmy spotkaniem z Natalią Giorgadze, Dyrektor ds. komunikacji w Culture Action Europe, która przybliżyła nam cele i działalność organizacji. Kolejne dwa spotkania odbyły się w siedzibie Komisji Europejskiej. Najpierw prelekcję nt. programu Kreatywna Europa wygłosiła Barbara Gessler, następnie głos zabrała Dorota Nigge, która przedstawiła koncepcję i przebieg Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Obie prelegentki reprezentowały Dyrektoriat Generalny Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury.

W programie wizyty duży nacisk położony został na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz prezentację możliwości zaangażowania się pomorskich jednostek w projekty europejskie. Działalność organizacji Europa Nostra od 55 lat promującej i lobbującej na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz organizatora konkursu Europa Nostra Award przedstawił Piet Jaspaert, Wiceprzewodniczący organizacji. Następnie Audun Myhre z Fundacji ARKIVET zaprosił do współpracy polskie jednostki oraz opowiedział szczegółowo o projektach, które realizuje fundacja. Ogólną prezentację nt. Funduszy Norweskich dostępnych dla instytucji kulturalnych wygłosiła Kristine Lunde Tellefsen, Konsultantka ds. polityki europejskiej w Biurze Regionalnym Norwegii Południowej. Pani Tellefsen w swojej prezentacji podzieliła się także przykładami zakończonych lub obecnie realizowanych z sukcesem projektów kulturalnych ze swojego regionu. Dalszą wymianę doświadczeń w realizacji projektów o charakterze kulturalnym uczestnicy prowadzili z Jakobem Kroonem, liderem grupy roboczej Crealivity&Design w ramach Europejskiej Sieci na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN).

Część oficjalną wizyty studyjnej uczestnicy zakończyli w Parlamencie Europejskim, gdzie wzięli udział w spotkaniu z Dyrektor Biura Poselskiego Bogdana Wenty, Katarzyną Biniaszczyk nt. prac Parlamentu Europejskiego w dziedzinie kultury.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w spotkaniach, a przede wszystkim za  dzielenie się z zaproszonymi gośćmi swoim bogatym doświadczeniem w realizowaniu projektów kulturalnych.

Wybrane prezentacje zaproszonych ekspertów dostępne są poniżej:

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

ERRIN Creativity&Design

Komisja Europejska