W dniach 23-25 maja w Brukseli odbyła się wizyta studyjna dla pomorskich uczelni „Kierunek na Horyzont”.

W wizycie udział wzięli przedstawiciele Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Północna z Gdańska.

Podczas spotkań z zaproszonymi ekspertami z Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, międzynarodowych sieci współpracy oraz biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli dyskutowano o bieżących wyzwaniach dla Polski oraz regionu związanych ze zwiększaniem udziału w Horyzoncie Europa, wzmacnianiu proaktywnych postaw pomorskiego środowiska naukowego we współpracy z partnerami europejskimi.

Poruszono zagadnienia, takie jak: stan wdrażania programu Horyzont Europa, prace nad Planem Strategicznym na lata 2025-2027, przygotowania do 10. programu ramowego UE, a także synergie międzyfunduszowe, ocena zanonimizowanych wniosków, rozliczenia ryczałtowe.