Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 27-29 listopada gościliśmy grupę studyjną zainteresowaną kwestiami zatrudnienia, edukacji i polityki społecznej w perspektywie 2014-2020. Udział w wizycie wziął pan Czesław Elzanowski – członek Zarządu Województwa Pomorskiego, pan Adam Krawiec – dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego (Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzeni) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Pierwszego dnia pobytu uczestnicy wzięli udział w konferencji na temat innowacyjności społecznej oraz możliwości wspierania tego sektora przez unijne projekty. Dzień został zakończony koncertem grupy Enej zorganizowanym w ramach Dni Partnerstwa Wschodniego.

We wtorek 27 listopada grupa studyjna spotkała się z panem Januszem Gałęziakiem (ministrem z Wydziału ds. Polityki Społecznej, Zatrudnienia i Równości Szans Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE), który zaprezentował założenia Europejskiej Strategii Zatrudnienia, kwestii integracji społecznej oraz finansowych instrumentów wsparcia polityki społecznej i polityki zatrudnienia. Następnie delegacja udała się do Parlamentu Europejskiego, gdzie spotkała się z posłem Janem Kozłowskim. Tego samego dnia, w biurze Stowarzyszenia „Pomorskie w UE” miało miejsce również spotkanie z panią Arlette Brone, która reprezentowała Actiris – regionalny publiczny urząd pracy w Brukseli i przedstawiła założenia wspierania zatrudnienia na przykładzie Belgii. Kolejnym gościem wtorkowych spotkań był pan Piotr Sarnecki  – dyrektor brukselskiego biura PKPP Lewiatan, którego wystąpienie skoncentrowało się na aspekcie wspierania przedsiębiorstw jako sposobu na zwiększenie poziomu zatrudnienia w Europie. Na zakończenie dnia goście wysłuchali pana Nicolę Filizolę, który reprezentował „Program na rzecz wspierania aktywności i niezależności osób starszych” (Ambient Assisted Living Joint Programme).

Trzeci dzień wizyty studyjnej rozpoczął się spotkaniem z panią Marie Collins z European Women Lobby – Europejskiego Lobby Kobiet. Spotkanie dotyczyło wspierania kobiet i innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Następnie nasi goście odwiedzili brukselskie centrum pracy elastycznej – Beta Coworking Group i mieli okazję porozmawiać z jej przedstawicielem, który opowiedział o powstaniu i rozwoju inicjatywy Beta Group. Kolejne spotkanie miało miejsce w siedzibie Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury i było poświęcone projektowi „Erasmus dla Wszystkich” – jako kontynuacji programów sektorowych w dziedzinie edukacji i mobilności w Europie.

Ostatni dzień wizyty, 29 listopada był przeznaczony na spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Socjalnych i Włączenia Społecznego). Pan Jarosław Hawrysz, pani Monika Berdys i pani Iwona Ganko omówili cele Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz kwestie integracji społecznej w Polsce.  

Podczas wizyty studyjnej goście mieli także czas na spacer po Brukseli oraz zwiedzili Parlamentarium – interaktywne centrum Parlamentu Europejskiego.

Galeria