Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 23-27 stycznia 2017 roku mieliśmy przyjemność gościć w naszym Biurze w Brukseli czteroosobową delegację dyrektorów szkół ze Słupska: Danuta Wyrwas – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4, Barbara Kujat – Gimnazjum nr 5, Marzena Śmigielska Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4, Grzegorz Borecki – Szkoła Podstawowa nr 6.

Tematami przewodnimi wizyty były rola nauczyciela w przygotowaniu młodych ludzi do dorosłego życia, pozyskiwanie funduszy unijnych na placówki szkolne, a także aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży.

We wtorek 24 stycznia odwiedziliśmy Parlament Europejski, gdzie uczestniczyliśmy w posiedzeniu Komisji Kultury i Edukacji (CULT). Następnie odbyły się spotkania grupy z Posłem Jarosławem Wałęsą oraz Posłem Bogdanem Wentą, który zwrócił na spotkaniu szczególną uwagę na konieczność dualnej kariery młodych sportowców, tak by na koniec kariery sportowej mieli solidne wykształcenie. Poseł Wałęsa wyraził chęć i gotowość dalszej współpracy ze szkołami w Słupsku. Kolejnym punktem programu było Parlamentarium – centrum multimedialne Parlamentu Europejskiego. Oprócz poznania historii, a także zadań Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, mogliśmy zobaczyć Nagrodę Nobla przyznaną UE w 2012 roku.

Następny dzień rozpoczęła wizyta w Komisji Europejskiej, gdzie pani Maria Podlasek-Ziegler z Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury wygłosiła referat „Edukacja pozaszkolna i stymulowanie ducha przedsiębiorczości wśród młodych ludzi”. Na spotkaniu dyskutowano na temat nowoczesnego podejścia do nauki, opartego na wspólnym działaniu, zabawie oraz interdyscyplinarności. Zadaniem szkoły jest nie tylko dostarczanie informacji i wiedzy merytorycznej, ale przede wszystkim przygotowanie młodych ludzi do samodzielnego życia w tej nie zawsze łatwej rzeczywistości. Maria Podlasek-Ziegler podkreśliła, iż obecnie zmienia się rola nauczyciela, który powinien być nie tylko źródłem wiedzy, ale również mentorem, który ułatwia interakcję między uczniami. Następnie mogliśmy wysłuchać wystąpienia dr. Michała Rynkowskiego z Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, który opowiedział o funkcjonowaniu Komisji Europejskiej, a także przybliżył uczestnikom spotkania program Erasmus+ Sport.

Początek kolejnego dnia uczestnicy wizyty spędzili w Biurze Regionalnego Województwa Pomorskiego, gdzie dyrektor Anna Drążek zaprezentowała działalność placówki. Następnie gościliśmy w naszej siedzibie panią Agnieszkę Horak (I Sekretarz ds. kultury, polityki audiowizualnej i prawa autorskiego), która opowiedziała o zadaniach oraz funkcjonowaniu Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej, a także edukacji, kultury, polityki audiowizualnej i prawa autorskiego. Ostatnim punktem w programie wizyty było uczestnictwo w konferencji Liberation Route Europe, międzynarodowego szlaku pamięci, łączącego miejsca, w których rozegrały się przełomowe wydarzenia w historii współczesnej Europy. Celem inicjatywy jest ukazanie złożonego dziedzictwa II wojny światowej z wielu historycznych i międzynarodowych perspektyw. Podczas konferencji przedstawiona została działalność organizacji, wpływ polityki na badania historyczne, a także rola przewodników w edukowaniu i kształtowaniu postaw turystów.

Bardzo dziękujemy naszym gościom za owocnie spędzony czas, ciekawą dyskusję, ogromne zaangażowanie i miłą atmosferę w trakcie całego pobytu w Brukseli. Do zobaczenia!

Region Pomorskie
Spotkanie z Posłem Jarosławem Wałęsą

Region Pomorskie
Spotkanie z Posłem Bogdanem Wentą