Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 17-18 kwietnia 2018 roku w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli gościliśmy przedstawicieli pomorskich uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku, a także Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE przy PG w Gdańsku.

Pierwszy dzień wizyty studyjnej rozpoczął się od powitania gości przez Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli Annę Drążek, która zapoznała uczestników z zadaniami biura, a także opowiedziała o szansach, wyzwaniach i barierach dla internacjonalizacji pomorskiego środowiska naukowego.

Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury – DG EAC), Johannesem Gehringerem, który przedstawił dotychczasowe osiągnięcia i perspektywy rozwoju programu Erasmus+. Zgodnie z planami KE, program w kolejnych latach ma zostać poddany zmianom bardziej ewolucyjnym niż rewolucyjnym, zaś negocjacje nad ostatecznym kształtem nowego Erasmusa rozpoczną się od wniosku KE o podwojenie jego budżetu. Uczestnicy wizyty studyjnej podzielili się również swoimi doświadczeniami i wnioskami dotyczącymi udziału w programie poszczególnych uczelni.

Tego dnia w BRWP w Brukseli gościliśmy także Samanthę Subramaniam z DG EAC, która w swojej prezentacji skupiła się na synergiach pomiędzy programami edukacyjnymi i badawczymi. Przedstawicielka Komisji Europejskiej wielokrotnie powtarzała jak ważne jest równoczesne wspieranie sektora nauki oraz sektora badań. Przedstawiła również wstępne założenia European Universities Networks Initiative, której realizacja przyczyni się do dalszego podnoszenia poziomu europejskich uniwersytetów i zintensyfikowania działań badawczych tam, gdzie nie są one prowadzone w satysfakcjonującym wymiarze. Na spotkaniu zaprezentowane zostały także plany KE stworzenia elektronicznej karty studenta, na której znajdą się wszelkie dane dotyczące jego nauki (wyniki osiągane podczas całego toku studiów, stypendia, aktywność naukowo-badawcza, itp.).

Ostatnim spotkaniem tego dnia była prezentacja Tatiany Panteli, która przybliżyła uczestnikom możliwości współpracy z Uniwersytetem Wolverhampton z Wielkiej Brytanii, członka brukselkich sieci ERRIN oraz UNILION.

Drugi dzień wizyty studyjnej rozpoczął się od spotkania z Agatą Janaszczyk ze Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Spotkanie dotyczyło stanu wdrażania programu Horyzont 2020 oraz przygotowań do 9. Programu Ramowego. Przedstawicielka SP RP w UE zapowiedziała wzmożenie wysiłków na rzecz poprawy uczestnictwa polskich beneficjentów w programie m.in. poprzez negocjacje dotyczące zwiększenia budżetu Horyzontu Europa (kontynuatora Horyzontu 2020 w latach 2021-2027).

Podczas spotkania z przedstawicielem DG RTD w Komisji Europejskiej, Edwardem Rickettsem (Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji), uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się z wynikami wdrażania programu Horyzont 2020 oraz przygotowaniami do 9. Programu Ramowego na poziomie europejskim. Wskazywano na pozytywne efekty, jakie przynosi międzynarodowa współpraca projektowa.

Spotkanie ze Stefanie Ubrig reprezentującą Alliance4Universities kończyło drugi dzień rozmów o istotnych zagadanieniach dla przedstawicieli pomorskiego środowiska naukowego Podczas spotkania dyskutowano o szczególnej aktywności reprezentowanaych przez sojusz uczelni, które w ramach Horyzontu 2020 realizują 240 projektów.

W ramach nieoficjalnej części programu uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję zwiedzić Brukselę, Muzeum Historii Europy oraz Parlament Europejski.