Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 25-29 czerwca gościliśmy w Brukseli delegację Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim na czele z Kazimierzem Chyłą, Wicestarostą oraz Patrykiem Gabrielem, członkiem Zarządu Powiatu Starogardzkiego.

Grupa wzięła udział w licznych spotkaniach z ekspertami Komisji Europejskiej, pracownikami Komitetu Regionów oraz przedstawicielami Parlamentu Europejskiego. Podczas spotkań z ekpertami Komisji Europejskiej, Piotrem Szymańskim (DG COMM) i następnie Rafałem Wielądkiem (DG ECFIN) rozmawiano o roli Komisji Europejskiej jako organu wykonawczego UE, a zarazem inicjatora procesu legislacyjnego. Następnie uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze szczegółami funkcjonowania tzw. semestru europejskiego, czyli narzędzia raportowania państw członkowskich do Komisji Europejskiej.

Delegacja ze Starogardu Gdańsku była także zainteresowana sposobami prowadzenia komunikacji społecznej w Komitecie Regionów oraz rolą Parlamentu Europejskiego w promocji zdrowia w UE. Pierwszy temat przedstawiła Wioletta Wojewódzka z działu komunikacji Komitetu Regionów wraz ze współpracownikiem. Grupa miała okazję, na własnych telefonach, przetestować najnowsze narzędzie komunikacyjne Komitetu Regionów – atrakcyjne badanie opinii publicznej na tematy europejskie. Na podstawie dostępnych danych poddaliśmy analizie poziom proeuropejskiego nastawienia wybranych krajów (wyniki były czasem bardzo niespodziewane – zapraszamy do zabawy!). Uczestnicy wizyty zapoznali się również z kampanią Komitetu Regionów na rzecz silnej polityki spójności po 2020 roku – #CohesionAlliance.

Działalność Parlamentu Europejskiego w dziedzinie promocji zdrowia zaprezentował europoseł Marek Plura pracujący w Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych (EMPL) zajmującej się tą temtyką. Szczególnie interesujący wątek sieci referencyjncyh zdominował spotkanie. Więcej na temat nowego narzędzia ochrony zdrowia w UE tutaj. Spotkanie zakończono wspólnym zdjęciem i deklaracją utrzymania kontaktu w sprawach zdrowotnych istotnych dla regionu.

W czasie 4-dniowej wizyty studyjnej uczestnicy wyjazdu zwiedzili główne budynki Komisji Europejskiej (CHAR i BERL), Komitet Regionów oraz Parlament Europejski.