Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 28-31 marca mieliśmy przyjemność gościć w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli ośmioosobową delegację przedstawicieli ze Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.

Pierwszego dnia wizyty, goście odwiedzili Parlament Europejski oraz wzięli udział w spotkaniu z eurodeputowanym Jarosławem Wałęsą. Poseł przybliżył działalność swojego biura w Brukseli oraz prace komisji parlamentarnych w PE, których jest członkiem. Tego samego dnia uczestnicy spotkali się z Panią Gabrielą Karol-Van Den Broeck z biura prasowego Europejskiej Partii Ludowej (EPP), która poprowadziła prelekcję na temat funkcjonowania Parlamentu Europejskiego.

Kolejny dzień rozpoczął się w siedzibie Biura Województwa Pomorskiego, gdzie Pani Dyrektor Anna Drążek oraz główny specjalista ds. innowacji Pani Sylwia Skwara zaprezentowały jego działalność w zakresie innowacyjności i wsparcia przedsiębiorstw. Następnie goście wysłuchali prelekcji przedstawiciela DG GROWTH (Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczość i MŚP) Pana Macieja Otulaka, który przybliżył instrumenty wsparcia MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) oraz przedstawił program COSME 2014-2020, który został utworzony w celu zapewnienia przedsiębiorcom lepszego dostępu do finansowania oraz ułatwienia ekspansji na terenie Europy i poza nią.

                        Region Pomorskie

Na zakończenie dnia delegacja przedstawicieli powiatu Starogardzkiego udała się do Parlamentarium, centrum multimedialnego Parlamentu Europejskiego, gdzie zapoznali się z historią oraz zadaniami Unii Europejskiej.

31 marca uczestnicy spotkali się z Panią Aleksandrą Kisielewską, Radcą i Koordynatorem Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, która przedstawiła delegatom kierunki rozwoju polityki spójności po 2020 roku oraz omówiła temat przyszłości instrumentów rozwoju terytorialnego.

Po południu przedstawiciele powiatu Starogardzkiego udali się do Komisji Europejskiej gdzie Pan Piotr Szymański, prelegent z ramienia Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji przedstawił rolę i funkcjonowanie Komisji Europejskiej, jako politycznego organu wykonawczego UE. Nie obyło się bez dyskusji na temat aktualnej sytuacji w Europie dotyczącej m.in. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE oraz kryzysu migracyjnego. Następnie odbyło się spotkanie z Panią Joanną Baszturą, z Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, która przybliżyła temat programu Erasmus+ dla uczniów i studentów. Uczestnicy zakończyli dzień rozmową z Panem Szymonem Pogorzelskim z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, który omówił formy wsparcia młodych na rynku pracy. Przedstawił on sytuację w Polsce oraz cele jakie należy osiągnąć, aby poprawić stan rzeczy. Delegaci aktywnie uczestniczyli w spotkaniu przybliżając prelegentom problemy z jakimi się borykają, opisując swoje potrzeby i oczekiwania od instytucji europejskich, a także w jaki sposób korzystają z funduszy unijnych, dzięki którym mogą wdrażać różnorodne projekty.
 

              Region Pomorskie       Region Pomorskie

Serdecznie dziękujemy naszym gościom z powiatu Starogardzkiego za zaangażowanie, interesujące debaty, wymianę doświadczeń oraz przemiłą atmosferę podczas całego pobytu!