Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 14-16 czerwca br. w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli odbyła się wizyta studyjna pt. „Polityki i inicjatywy UE na rzecz spójności społecznej oraz zrównoważonego i innowacyjnego wzrostu”. Głównym celem wizyty było przedstawienie uczestnikom zagadnień dotyczących inicjatyw i programów sektorowych zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską lub jej agencje wykonawcze.

Wizytę rozpoczęła Anna Drążek – Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli przedstawiając obszary działalności biura, jego priorytety na 2011 rok oraz plany związane ze zbliżającym się przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej.