Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 8 – 10 listopada 2011 r. w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego odbyła się wizyta studyjna pt. ”Zdrowie w politykach Unii Europejskiej”.

Pierwszego dnia, Dyrektor Biura, Anna Drążek, opowiedziała uczestnikom o jego działalności, priorytetach na 2012 rok oraz o wydarzeniach, które zostały zorganizowane przez Biuro.

Następnie, pan Wojciech Dziworski z Dyrekcji Generalnej (DG) ds. Zdrowia przybliżył grupie zagadnienia związane ze zdrowym starzeniem się (ang. acting ageing). Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z posłem Janem Kozłowskim w Parlamencie Europejskim. Pan poseł chętnie opowiedział uczestnikom o działalności i funkcjonowaniu Parlamentu UE. Podzielił się również informacjami o tym, czym on sam się dokładnie zajmuje, a mianowicie w jakich komisjach i intergrupach bierze aktywny udział. Po powrocie z Parlamentu Europejskiego, w Biurze na grupę czekał już dr Andrzej Ryś z Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia. Przedstawił on problemy z jakimi boryka się jego DG jeżeli chodzi o kreowanie nowej dyrektywy jak i spektrum spraw które wpływają na forum Unii Europejskiej (również z Pomorza). Poruszono również sprawy etyki w służbie zdrowia oraz lobbingu w Brukseli.   

 
Na zakończenie dnia, uczestnicy udali się do Królewskiego Muzeum Sztuki i Historii w Brukseli na uroczyste otwarcie wystawy obrazu „Ostatnia Wieczerza” profesora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Macieja Świeszewskiego. Podczas tego wieczoru miał miejsce również pokaz najnowszego filmu Sylwestra Latkowskiego „Ostatnia Wieczerza”, do którego muzykę skomponował Leszek Możdżer, gdański kompozytor i pianista. W wydarzeniu, oprócz ww. artystów, wzięli udział m.in. Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu, Jan Kozłowski, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Sławomir Czarlewski, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii.

Drugi dzień wizyty rozpoczął się od spotkania z panią Ilse Penders-Stadlmann z Biura Informacyjnego Dolnej Austrii. Opowiedziała ona o działalności, celach i strukturze sieci EUREGHA, nieformalnej grupie składającej się z przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych działających w zakresie zdrowia publicznego. Ponadto, w czasie swojego wystąpienia wyjaśniła uczestnikom wizyty dlaczego zdrowie powinno być ważnym priorytetem polityki nie tylko krajowej, ale również regionalnej i lokalnej. Wspierała ją Daniela Negri – przyszły stały pracownik sieci EUREGHA. Następnie pan Cedric Janssens z Sekretariatu Komisji NAT omówił Program Komitetu Regionów dotyczący zdrowia oraz związane z nim inicjatywy. Podkreślił, że w najbliższej przyszłości będą opiniować: Program Wspólnoty w dziedzinie Ochrony Konsumentów 2007-2013, Program Zdrowie na rzecz Wzrostu Gospodarczego 2014-2020, Ochronę Zdrowia w UE oraz e-Zdrowie. Więcej na temat e-Zdrowia w Europie (ang. e-Health) przedstawiła grupie pani Marta Lorens z Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów. Opowiedziała ona także o narzędziach Komisji Europejskiej wspierających rozwój e-Zdrowia. e-Health  znalazło się również w prezentacji pani Ouranii Georgoutsakou ze Zgromadzenia Regionów Europejskich, która dotyczyła Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego w UE, gdyż jednym z priorytetów tej polityki na lata 2011-2012 jest właśnie innowacyjność w zakresie zdrowia. Z kolei, Anne Hoel z Europejskiego Sojuszu Zdrowia Publicznego (ang. European Public Health Alliance – EPHA) przybliżyła uczestnikom wizyty czym jest i czym się zajmuje organizacja, w której pracuje.

Wieczorem grupa wybrała się na uroczyste otwarcie wystawy „Roman Polański. Aktor. Reżyser” w Centrum Sztuk Pięknych Bozar w Brukseli. W takcie wernisażu zostały pokazane plakaty do filmów reżysera oraz zdjęcia ukazujące Polańskiego podczas pracy na planie filmowym. Dodatkową atrakcją wieczoru był koncert Trio Andrzeja Jagodzińskiego.

 

Prezentacje do pobrania:

Wojciech Dziworski – Zdrowie w politykach Unii Europejskiej – Zdrowe starzenie się

Ilse Penders – Stadlmann – sieć EUREGHA

Cedric Janssens – Działalność Komisji NAT Komitetu Regionów

Ourania Georgoutsakou – Assambly of European Regions – Zdrowie w politykach UE – głos regionów.

Anna Drążek – Działalność Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”

 

Galeria >>>