W dniach 4-7 grudnia 2023 r. SPUE zorganizowało wizytę studyjną w Brukseli, w której wzięli udział radni sejmiku województwa pomorskiego.

Uczestnicy odbyli spotkania z pracownikami Komisji Europejskiej i zapoznali się z polityką unijną, programami i funduszami UE w perspektywie finansowej 2021-2027, w tym szczegółami odnośnie roli wodoru w przyszłości zrównoważonego transportu w UE.

Pomorscy samorządowcy i urzędnicy zwiedzili także Dom Historii Europejskiej oraz odwiedzili siedzibę Parlamentu Europejskiego. Wizyta była również okazją do zaprezentowania bieżących oraz przyszłych działań SPUE.

Gościom dziękujemy ogromnie za wizytę oraz miło i owocnie spędzony czas.