Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 11-13 maja 2016 roku Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli gościło w swojej siedzibie delegatów z Powiatu Chojnickiego.

12 maja 2016 roku zaproszeni goście, po wcześniejszym powitaniu uczestników i przedstawieniu działalności Biura przez Panią Sylwię Skwarę, odbyli ciąg spotkań w Komisji Europejskiej. Wizyta została zorganizowana pod przewodnictwem Pani Ewy Krzemień, z Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji.

Pierwszym prelegentem, który wygłosił prezentacje, był Pan Piotr Szymański, reprezentant Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji. Tematem jego wystąpienia była rola i funkcjonowanie Komisji Europejskiej jako politycznego organu wykonawczego UE.

Następnie goście odbyli spotkanie z Panem Maciejem Otulakiem, przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP. Głównym wątkiem, który został poruszony podczas tej prelekcji były instrumenty finansowe i Polityka Przedsiębiorczości w UE.

Ostatnim mówcą tego dnia był Pan Marcin Grasiuk z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki regionalnej i Miejskiej, który poruszył temat Polityki Spójności 2014-2020. Ponadto, podczas tej prezentacji została podjęta problematyka przygotowania do nowego okresu programowania po 2020 roku.

W piątek, 13 maja 2016 roku poranne spotkania odbyły się w siedzibie Biura. Wybrani przedstawiciele z delegacji Powiatu Chojnickiego uczestniczyli w prezentacjach, które skupione były na polityce spójności po 2020 roku, Horyzoncie 2020: Instrumentach MŚP oraz wsparciu przedsiębiorczości. Prelegentkami podczas drugiego dnia wizyty były następująco: dwie przedstawicielki Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, Panie Aleksandra Kisielewska oraz Agata Janaszczyk, a także Pani Kazimiera Pomianowska z Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli.

Tego samego dnia, w godzinach popołudniowych, zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia Parlamentarium oraz Parlament Europejski.