Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

ZApraszamy do udziału w organizowanej przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” wizycie studyjnej pt. ”Kreatywna Europa – wspieranie i promocja projektów kulturalnych. Unijne prospekty na lata 2014-2020”. Wizyta odbędzie się w dniach 26-28 lutego 2013 r. w Brukseli.

Głównym celem wizyty będzie omówienie możliwości wspierania i promocji projektów kulturalnych w Europie, a także omówienie unijnych inicjatyw w dziedzinie kultury w latach 2014-2020. Proponowany przez Komisję Europejską budżet na wdrożenie programu „Kreatywna Europa” wynosi 1,8 mld euro. Program ma sprzyjać ożywieniu sektora kultury i sektora kreatywnego, które są jednym z głównych źródeł miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w Europie. Spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego będą doskonałą okazją do zapoznania się z programem „Kreatywna Europa” i działaniami podejmowanymi w jego ramach w zakresie realizacji strategii „Europa 2020”.

Poruszone zostaną zagadnienia związane m.in. ochroną europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz rozwojem kreatywnych przemysłów. Planowane są spotkania z przedstawicielami odpowiedzialnymi za promocję polskiej kultury w Belgii, jak również z  przedstawicielami administracji belgijskiej, odpowiedzialnymi za koordynacje i wspieranie programów i projektów kulturalnych w Królestwie Belgii. 

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” pomaga wszystkim uczestnikom w uzyskaniu korzystnej, zniżkowej rezerwacji hotelowej oraz rezerwacji biletów lotniczych. Stowarzyszenie pokrywa koszty organizacyjne przygotowania wizyty i materiałów szkoleniowych; nie pokrywa natomiast kosztów transportu, noclegów i wyżywienia uczestników. Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: m.matkowska@pomorskie.eu lub a.kielbratowska@pomorskie.eu lub faxem na numer (58) 32 68 716. Pracownicy Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” w Gdańsku udzielają dodatkowych informacji oraz służą pomocą w razie pytań bądź wątpliwości. Telefon: (58) 32 68 714 lub (58) 32 68 709