W dniach 14-17 marca 2023 r. SPUE zorganizowało w Brukseli wizytę studyjną dla pomorskich samorządowców i urzędników.

W Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli odbyła się seria spotkań oraz owocnych rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Poruszane były najbardziej interesujące dla samorządów zagadnienia związane z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027:

 • Fundusze Europejskie dla Pomorza,
 • Rola samorządów w transformacji energetycznej UE,
 • Polityka zdrowotna i rozwój systemów ochrony zdrowia w regionie,
 • Wsparcie unijne na rzecz kształcenia, szkolenia i młodzieży (Program Erasmus+),
 • Europejski Zielony Ład,
 • Wspólna Polityka Rolna UE i rozwój obszarów wiejskich.

W wizycie studyjnej udział wzięli:

 • radni Sejmiku Województwa Pomorskiego,
 • starostowie: starogardzki, kartuski, chojnicki, gdański, malborski,
 • zastępca prezydenta Gdańska,
 • burmistrz i wiceburmistrz Rumi,
 • wójtowie: Smętowa Granicznego, Lini, Szemudu, Cedr Wielkich,
 • dyrektorzy departamentów: Edukacji i Sportu oraz Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
 • urzędnicy: Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Urzędu Miejskiego w Rumi, Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.

Uczestnicy spotkali się również z pomorskimi członkami Europejskiego Komitetu Regionów: Panem Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem oraz Panią Prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz. Odwiedzili Parlament Europejski i mieli możliwość zwiedzania Parlamentarium.