W dniach 5-7 czerwca 2023 r. SPUE zorganizowało w Brukseli wizytę studyjną dla sołtysów oraz przedstawicieli gminy Szemud.

W Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli odbyła się seria spotkań oraz owocnych rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Poruszane były najbardziej interesujące dla samorządów zagadnienia związane z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027, m.in. Fundusze Europejskie dla Pomorza oraz Wspólna Polityka Rolna UE i rozwój obszarów wiejskich.

Pomorscy przedstawiciele zwiedzili także Parlamentarium oraz odwiedzili siedzibę Parlamentu Europejskiego, gdzie mieli możliwość odbycia dyskusji nt. rozwoju obszarów wiejskich z Posłem do PE Jarosławem Kalinowskim. Mieli także okazję do lepszego poznania oferty i działalności SPUE.

Dziękujemy ogromnie za wizytę i zapraszamy ponownie!