Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniach 8-10 kwietnia Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli gościło Radnych Sejmiku Wojewódzkiego z Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  i Rodziny. Podczas pobytu w Brukseli delegacja Radnych uczestniczyła m.in.               
w spotkaniach z ekspertami Komisji Europejskiej oraz w spotkaniu z Posłem do Parlamentu Europejskiego Januszem Lewandowskim.

 

Systemy opieki zdrowotnej w państwach Unii Europejskiej oraz ogólną politykę zdrowotną UE przybliżył Filip Domański z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. zdrowia            i bezpieczeństwa żywności. Następnie Anna Drążek, Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli przedstawiła Radnym codzienne funkcjonowanie
i cele BRWP w Brukseli. Delegacja miała okazję poznać „od środka” funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego, zwiedziła instytucję  
i spotkała się z Posłem do Parlamentu Europejskiego Januszem Lewandowskim.

 

W tym samym terminie gościliśmy również Radne Sejmiku Wojewódzkiego z Komisji Współpracy Międzyregionalnej            i Zagranicznej.

 

I tym razem uczestniczki miały okazję dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu i roli BRWP w Brukseli. Następnie Radne wysłuchały wykładu Michała Kubickiego, pracownika Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej pt: „ Gospodarka o obiegu zamkniętym – szanse i wyzwania dla samorządów UE”. Prelegent zachęcał do aktywnej działalności w ramach programu European Circular Economy Stakeholder Platform. Delegacja spotkała się również z Magdaleną Horodyską z Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego Komisji Europejskiej, która przybliżyła projekt Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021- 2027, skupiając się na kluczowych elementach propozycji Komisji Europejskiej dla polityki spójności. Spotkanie było także okazją do wstępnego podsumowania poziomu wykorzystania środków z UE na lata 2014-2020, w czym województwo pomorskie lideruje w kraju.

 

Radne Sejmiku Wojewódzkiego z Komisji Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej, dzięki uprzejmości Tomasza Winieckiego, asystenta Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Lewandowskiego zwiedziły siedzibę Parlamentu Europejskiego i zapoznały się 
z jego historią. Ostatnim punktem wizyty w Parlamencie Europejskim był lunch roboczy, na który uczestników obu delegacji zaprosił Poseł Janusz Lewandowski.

 

Delegacja uczestniczyła również w nadaniu Foyer piątego piętra Komitetu Regionów imienia Pawła Adamowicza oraz odsłonięciu pamiątkowej tablicy poświęconej śp. Prezydentowi.