Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

1 czerwca 2015 r. ruszą kolejne nabory wniosków do programu LIFE, którego celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

 

Dla projektów „tradycyjnych”, których celem jest rozwiązanie, bądź przyczynienie się do rozwiązania zidentyfikowanego problemu środowiskowego, wstępnie zaplanowano trzy różne daty zakończenia przyjmowania wniosków:

Do połowy września przyjmowane będą wnioski dotyczące pomocy technicznej.

Do 1 października przyjmowane będą wstępne wnioski dotyczące projektów „zintegrowanych”, tj. dotyczących wdrażania na większym obszarze planów i strategii wynikających z legislacji UE.

Do 30 października zaplanowano nabór wniosków dotyczących projektów „przygotowawczych”, tj. dotyczących rozwijania i wdrażania unijnej polityki środowiskowej i klimatycznej w obszarach wskazanych przez Komisję.

W Polsce Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE oraz wspiera polskich Wnioskodawców proponując dodatkowe współfinansowanie projektów. Dzięki takiemu rozwiązaniu można uzyskać łączne dofinansowanie nawet na poziomie 100% kosztów. Nabór wniosków organizowany przez Fundusz i dotyczący projektów „tradycyjnych” będzie trwał od 1 do 22 czerwca 2015 r.

W ramach przygotowań do naboru wniosków NFOŚiGW organizuje szkolenia dla potencjalnych beneficjentów programu. Najbliższe, poświęcone ogólnym zasady pisania projektów LIFE i zasadom ubiegania się o dofinansowanie odbędzie się 7 maja w Warszawie. Zgłoszenia przyjmowane są tutaj.

Więcej informacji na temat programu LIFE znajduje się na stronie internetowej NFOŚiGW.

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku