Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Epidemia COVID-19 spowodowała zmiany w funkcjonowaniu uczelni wyższych. Wśród wielu wyzwań, z którymi musiały się one zmierzyć, były między innymi: zawieszenie funkcjonowania, nowa forma organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej (ze szczególnym wsparciem na rzecz procesu nauczania), utrudniona realizacja projektów unijnych, zwłaszcza działań związanych z mobilnością.

Podczas corocznej konferencji UnILiON Future-proofing the universities of the future: learning from the COVID-19 pandemic and looking ahead, która odbędzie się 17 listopada 2020 roku, chcemy przyjrzeć się zarówno skutkom pandemii, jak i podjętym działaniom w walce z koronawirusem. Zastanowimy się, w jakim stopniu pozwolą one na utrzymanie wysokiej jakości edukacji, doskonałej nauki oraz bedą stymulować powstawanie innowacji. Zadamy także pytania o rosnącą rolę edukacji cyfrowej, współpracę środowisk naukowych na rzecz szybkiego reagowania na globalne sytuacje kryzysowe.

Rejestracja na listopadowe wydarzenie rozpocznie się we wrześniu br. 

Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli, wspierające na co dzień działania pomorskiego środowiska naukowego, w tym w szczególności sześciu pomorskich uczelni wyższych: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Wychowania i Sportu w Gdańsku, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku. jest jedynym polskim przedstawicielem w UnILiON, nieformalnej sieci skupiającej przedstawicielstwa 150 szkół wyższych z Europy, Rosji i Japonii.