Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Decyzje o zawieszeniu funkcjonowania uczelni wyższych, nowa forma organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej (ze szczególnym wsparciem na rzecz procesu nauczania), utrudniona realizacja projektów unijnych, zwłaszcza działań związanych z mobilnością, to część z wyzwań stojących obecnie przed wszystkimi uczelniami europejskimi.

Zachęcamy do zapoznania się z zebranymi informacjami dotyczącymi wpływu epidemii COVID-19 na funkcjonowanie uniwersytetów oraz podjętych przez Komisję Europejską dzialań w walce z trwającą epidemią:

Raporty

Coping with COVID-19: International higher education in Europe, wstępny raport przygotowany przez European Association for International Education https://www.eaie.org/blog/coping-covid-report.html

Wytyczne KE dla programu ERASMUS+

przedłużenie terminów naborów: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/coronavirus-outbreak-deadlines-applications-extended_en

rekomendacje dla agencji narodowych: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/corona-virus-consequences-erasmus-and-european-solidarity-corps-mobility-activities_en

COVID19 implications on Erasmus+ students: Q&A webinar: https://www.youtube.com/watch?v=hVzjjKUOe9c&feature=share&fbclid=IwAR0PRPfa-_5DYMr391LRL89jRz-KS8O7QgJa6-TSt1ROt2sFD2-UI5sXmTo

wytyczne EACEA: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/news/coronavirus-implications-for-implementation-programmes-managed-eacea_en

Wytyczne KE dla programu Horyzont 2020

przedłużenie terminów naborów: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-calls-be-extended

FAQ:https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/support/faq;type=1;categories=;programme=H2020;actions=;keyword=COVID-19%20outbreak

Bezpośrednie działania KE w odpowiedzi na epidemię COVID-19, w tym w obszarze badań naukowych i innowacjihttps://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en