Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego wraz z Lokalnym Punktem Informacyjnym w Pruszczu Gdańskim zapraszają osoby po 50. roku życia na spotkanie dotyczące m.in. możliwości otrzymania wsparcia ze środków unijnych oraz form aktywności dla osób dojrzałych. 

Uczestnicy spotkania dowiedzą się, w jaki sposób ubiegać się o środki na założenie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskich oraz uzyskają informacje na temat dostępnych kursów i szkoleń współfinansowanych ze środków unijnych. 

Dowiedzą się również, jakie programy dla osób 50+ są prowadzone m.in. przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku i Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacje o swojej działalności oraz ofercie kierowanej do osób dojrzałych przedstawią także: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim oraz Gdański Uniwersytet III Wieku – Filia w Pruszczu Gdańskim.
 
Po spotkaniu istnieje możliwość indywidualnych konsultacji dla wszystkich zainteresowanych osób.

Szkolenie jest bezpłatne.

Więcej informacji: http://dpr.pomorskie.eu/pl/gpi/dzialalnosc_sieci

Źródło: Portal Funduszy Europejskich