Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Program Cyfrowa Europa (Digital Europe Programme) to nowy instrument, który będzie w kolejnej perspektywie finansowej wspierać transformację cyfrową europejskich społeczeństw i gospodarek.

Program ma koncentrować się na zwiększeniu zdolności Europy w zakresie obliczeń wielkiej skali (HPC), sztucznej inteligencji (AI), cyberbezpieczeństwa (cybersecurity) i zaawansowanych umiejętności cyfrowych (advanced digital skills) oraz na zapewnieniu ich szerokiego zastosowania w gospodarce i społeczeństwie.

W jego ramach przewidziane jest także znaczące wsparcie na rzecz Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hubs), które mają przyczyniać się do sukcesu transformacji cyfrowej na poziomie lokalnym i regionalnym.

Baza DIHs
Więcej o DIHs