Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Seed Money Facility jest mechanizmem pozwalającym współfinansować przygotowanie projektów, które przyczynią się do realizacji celów Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Pomysły opracowane we współpracy z Koordynatorami Obszarów Priorytetowych i Liderami Działań Horyzontalnych (podmioty odpowiedzialne za realizację działań w ramach SUE RMB) będą mogły być w przyszłości wdrażane dzięki środkom z różnych narodowych i unijnych funduszy. Aby móc otrzymać dofinansowanie, złożone aplikacje muszą spełnić określone kryteria.

Projekty, które otrzymają wsparcie w ramach nowego mechanizmu nie mogą trwać dłużej niż 1 rok. Partnerstwo musi skupiać min. 3 partnerów spośród narodowych, regionalnych lub lokalnych władz lub innych podmiotów prawa publicznego z przynajmniej 3 różnych państw regionu Morza Bałtyckiego: Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Norwegii, Polski, Szwecji, Białorusi i Rosji. W uzasadnionych przypadkach również instytucje z innych państw mogą brać udział w projekcie. Ponadto zaangażowane organizacje są zobowiązane do wskazania tzw. partnera koordynującego, który pochodzi z jednego z unijnych państw regionu Morza Bałtyckiego.

W ramach mechanizmu Seed Money Facility projekty mogą liczyć na wsparcie w wysokości między 30 tys. a 50 tys. EUR, a w uzasadnionych przypadkach, np. gdy planowane jest przygotowanie studium wykonalności, kwota ta może być zwiększona do 100 tys. EUR. Dofinansowanie to nie może jednak przekroczyć 85% budżetu projektu i można je otrzymać tylko na następujące kategorie kosztów: personel, koszty usług zewnętrznych, podróże, zakwaterowanie i koszty spotkań.

Od lutego br. propozycje projektów będzie można skonsultować z pracownikami Investitionsbank Schleswig-Holstein, instytucji zarządzającej Seed Money Facility, pod numerem telefonu: +49 381 45484 5281 lub za pośrednictwem maila: seed@eusbsr.eu. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Pod koniec stycznia br. na stronie (http://seed.eusbsr.eu)  będą dostępne potrzebne dokumenty, wymagane do złożenia wniosku aplikacyjnego. Sam wniosek będzie można przesłać drogą elektroniczną od połowy lutego br. Nabór będzie miał charakter ciągły. Decyzja o przyznaniu dofinansowania będzie podejmowana 4 razy w roku przez członków Komitetu Monitorującego Programu Region Morza Bałtyckiego we współpracy z Koordynatorami Obszarów Priorytetowych i Liderami Działań Horyzontalnych Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

21 lutego br. w Berlinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Seed Money Facility. Zarejestrować można się przez link: http://eu.baltic.net/25580.html do 14 lutego br.