Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W tym tygodniu w centrum uwagi Komisji Europejskiej znajdują się programy oparte na europejskiej współpracy terytorialnej (EWT). KE koncentruje się przy tym między innymi na korzyściach płynących z tytułu tej współpracy dla regionów, a nawet poszczególnych miast i gmin Europy.

Święto europejskiej współpracy terytorialnej przypada już 21 września. Z tej okazji już drugi rok w 30 krajach Europy odbędzie się ponad 100 imprez, które mają na celu promowanie współpracy interterytorialnej nie tylko w Zjednoczonej Europie, ale także na przykład w krajach bałkańskich.

Przy okazji obchodów tego święta podkreśla się ważną rolę już istniejącej współpracy między krajami unijnymi, m.in.: współpraca Irlandii Północnej z pograniczem Irlandii, Austrii i Słowenii, a także między krajami unijnymi i państwami nie związanymi z UE, np.: kraje bałkańskie.

Według UE europejska współpraca terytorialna jest bardzo ważną gałęzią jej polityki regionalnej, a obchodzone w wielu krajach święto stanowi symbol tej niezmiernie ważnej współpracy w UE. Jak ważne jest to święto ilustruje na przykład fakt uczestnictwa w nim większości instytucji unijnych (Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Rady, Komitetu Regionów i wielu innych) oraz czołowych polityków z państw członkowskich UE.

Więcej o obchodach święta europejskiej współpracy terytorialnej, jego kontekście społecznym i prawnym czytaj na stronie Komisji Europejskiej:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-838_pl.htm