Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Parlament Europejski zaprasza naukowców z krajów członkowskich Unii Europejskiej do udziału w tegorocznej edycji MEP-SCIENTIST PAIRING SCHEME, programu współpracy posłów do Parlamentu Europejskiego z naukowcami. Program został zainicjowany przez Zespół ds. Oceny Rozwiązań Naukowych i Technologicznych (STOA – Science and Technology Options Assesment), stanowiący wewnętrzne grono ekspertów pracujących w Parlamencie Europejskim. MEP-SCIENTIST PAIRING SCHEME ma z jednej strony wspomagać proces podejmowania decyzji opartych o wiedzę naukową, z drugiej zaś wpływać na znajomość polityk UE wśród jej obywateli – zapewniając tym samym lepsze wzajemne zrozumienie.

W ramach programu przewidziana jest między innymi wizyta studyjna w Brukseli, w ramach której wybrani naukowcy będą mogli zapoznać się z pracą europosłów, towarzyszyć im w posiedzeniach komisji. Dodatkowo, istnieje możliwość zorganizowania wspólnie z europosłami wydarzenia w formie konferencji prasowej, warsztatów, wystawy bądź w miejscu pochodzenia bądź w Parlamencie Europejskim (Bruksela, Strasburg). W zaproszeniu określono pięć obszarów tematycznych, w ramach których można ubiegać się o udział w MEP-SCIENTIST PAIRING SCHEME:

 

Termin zgłoszeń mija dnia 31 lipca 2015 roku. Więcej informacji, w tym szczegóły związane z procedurą aplikowania, znajdziecie Państwo w poniższym linku:

http://www.europarl.europa.eu/stoa/webdav/site/cms/shared/0_home/20150528%20MEP%20Pairing%20scheme_Invitation_2015.pdf