Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Orędzie o Stanie Unii Europejskiej 2018
 

Dnia 12 września 2018 r. Jean-Claude Juncker, Przewodniczący Komisji Europejskiej, wygłosił orędzie o stanie Unii Europejskiej przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu. Jak co roku, Przewodniczący podsumował osiągnięcia minionego roku oraz przedstawił cele i priorytety na kolejny rok. Orędzie inicjuje dialog z Parlamentem Europejskim i Radą na temat programu prac Komisji na nadchodzący rok.

 

Kontekstem tegorocznego wystąpienia są wybory europejskie w 2019 roku oraz debata na temat przyszłości UE bez członkostwa Wielkiej Brytanii.
 

Kluczowe propozycje zamieszczone w Orędziu dotyczą:

bezpieczeństwa: środki, które zapewnią wolne i uczciwe wybory do Parlamentu Europejskiego; wzmocniona Prokuratura Europejska w celu zwalczania transgranicznego terroryzmu; oraz inwestowanie w cyberbezpieczeństwo;

migracji i reformy granic: wzmocniona Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu; w pełni wyposażona europejska straż graniczna i przybrzeżna; silniejsze przepisy UE dotyczące powrotu do kraju; legalna migracja;

Afryki i inwestycji poza granicami UE: nowy sojusz Afryka-Europa na rzecz zrównoważonych inwestycji i zatrudnienia; bardziej wydajna struktura finansowa dla inwestycji poza UE;

Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa: poprawa wydajności procesu decyzyjnego;

sezonowej zmiany czasu: Komisja proponuje położyć kres sezonowym zmianom czasu;

przeciwdziałania praniu pieniędzy: wzmocniony nadzór nad praniem brudnych pieniędzy, w celu stabilizacji sektora bankowego i finansowego.

 

Więcej informacji

Wideo

Orędzie o Stanie Unii (pl)

Tekst orędzia (en)