Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

We wtorek, 25 maja 2021 r., odbyło się spotkanie online z cyklu wirtualnych spotkań „Unijni Eksperci dla Pomorza” pt. „Pomorski wkład w Nowy Europejski Bauhaus i ekologiczno-kulturową transformację” zorganizowane przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” we współpracy z Działem Wizyt Komisji Europejskiej.

W spotkaniu udział wzięło około 40 uczesników – przedstawicieli pomorskich władz samorządowych szczebla regionalnego, powiatowego i gminnego, organizacji i uczelni wyższych.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania nowej inicjatywy Komisji Europejskiej – „Nowy Europejski Bauhaus (NEB)”, której celem jest zaangażowanie reprezentantów środowisk nauki, technologii, kultury i sztuki w poszukiwanie m.in. nowych form architektury i nowych technik budowania, wykorzystujących naturalne materiały i inteligentne technologie oraz efektywnych energetycznie. Zrównoważone projektowanie w ramach nowego Bauhausu ma przyczynić się nie tylko do stworzenia estetycznych, inkluzywnych, przyjaznych do życia przestrzeni, ale przede wszystkim do wsparcia realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i zatrzymania zmian klimatycznych. 

Swoją obecnością zaszczycił nas Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz przewodniczący intergrupy „URBACT”, który otworzył wydarzenie. W swoim powitaniu podzielił się swoją ekspertyzą dot. polityki miejskiej Unii Europejskiej oraz omówił nową perspektywę finansową UE podkreślając nowe szanse dla zrównoważonego rozwoju polskich miast.

Podczas dyskusji nie mogło zabraknąć reprezentanta Komisji Europejskiej. Pani Agnieszka Olszewska-Guizzo z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej odpowiedziała na pytanie czym jest NEB. Przedstawiła ideę kryjącą się za projektem NEB i cele jej przyświecające, jak również omówiła działania i harmonogram realizacji faz projektu, narzędzi finansowania oraz możliwego zaangażowania regionów w proces.

Pan Hubert Trammer, architekt, związany Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki oraz jeden z 18 uczestników Okrągłego Stołu Nowego Europejskiego Bauhausu, którzy pełnią rolę doradców i ambasadorów inicjatywy, przedstawił rolę „okrągłego stołu specjalistów” w procesie NEB oraz dotychczasowego doświadczenia współpracy w jego ramach, a także omówił
potrzeby, priorytety oraz wyzwania, które Nowy Europejski Bauhaus ma objąć.

Czy Pomorze może współtworzyć NEB? Oczywiście i Centrum Designu | PPNT Gdynia jest tego przykłądem. Pani Paulina Kisiel z Centrum Designu, będącego jest częścią Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia (PPNT), który jako jedyny pomorski partner NEB bierze udział w fazie budowania inicjatywy wymieniłą powody zaangażowania się w projekt Nowego Europejskiego Bauhausa oraz przedstawiła korzyści partnerstwa, w celu zainspirowania innych pomorskich podmiotów do dołączenia do współpracy.

Serdecznie dziękujemy prelegentom za przygotowanie i zaprezentowanie interesujących materiałów oraz za podzielenie się swoją ekspertyzą. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za obecność i zainteresowanie tematyką wydarzenia.