Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Wczoraj, 15 kwietnia 2021 r., odbyło się spotkanie online pt. „Czas na kolej! Sukcesy i wizja rozwoju pomorskiej kolei” zorganizowane przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” z cyklu wirtualnych spotkań „Unijni Eksperci dla Pomorza” oraz w ramach Europejskiego Roku Kolei.

W spotkaniu udział wzięło62 uczesników – przedstawicieli pomorskich władz samorządowych szczebla regionalnego, powiatowego i gminnego, organizacji oraz reprezentanci Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Komisji Europejskiej.

Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, dyskusji na temat największych wyzwań, a także przedstawienia planów rozwoju kolei na Pomorzu w oparciu o unijne cele ujęte w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Eksperci Komisji Europejskiej, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, spółki InnoBaltica oraz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) podzielili się z uczestnikami swoim doświadczeniem w tym temacie.

W swoim powitaniu Leszek Bonna, Marszałek Województwa Pomorskiego omówił stan transportu kolejowego na Pomorzu oraz na poziomie europejskim, nawiązując do przyjętej w tym tygodniu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 oraz z uwzględnieniem celów polityki Europejskiego Zielonego Ładu. Krzysztof Czopek, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przedstawił szczegółowo dokonania, plany oraz wyzwania pomorskiej kolei, również w odniesieniu do sytuacji krajowej. Omówił stan infrastruktury kolejowej, zamiary inwestycyjne samorządu oraz nowy Regionalny Plan Transportowy.

Sukcesy Pomorza w obszarze transportu kolejowego zaprezentowali przedstawiciele spółek InnoBaltica oraz PKM. Marcin Stefański, Prezes spółki InnoBaltica oraz Paweł Rydzyński, Koordynator ds. Rozwoju Projektu omówili zintegrowany system poboru opłat za transport publiczny „FALA”, który jest jedynym projektem w Polsce zakładającym ujednolicenie poboru opłat za transport publiczny na obszarze całego województwa. Przedstawili stan bieżący i harmonogram projektu oraz jego korzyści dla pasażerów, samorządów i operatorów przewozów. Natomiast Grzegorz Mocarski, Prezes PKM oraz Rafał Rychel, Dyrektor Pionu Inwestycyjnego, przedstawiciele pierwszej w Polsce samorządowej linii kolejowej, omówili w szczegółach wpływ PKM na region, plany dalszego rozwoju, realizowane inwestycje oraz nowe wyzwania przed którym stoi Pomorska Kolej Metropolitalna.

Na spotkaniu z cyklu „Unijni eksperci dla Pomorza” nie mogło zabraknąć przedstawicieli Komisji Europejskiej. Katarzyna Szyszko, DG MOVE zaprezentowała w szczegółach tegoroczną inicjatywę Unii Europejskiej „Europejski Rok Kolei” oraz plany unijne rozwoju i promocji kolei jako zielonego środka transportu, w szczególności ambitne cele niedawno opublikowanej Strategii na rzecz Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności. Mirosław Dybowski, DG REGIO skupił się na rozwoju kolei poprzez wdrażanie funduszy Unii Europejskiej. Omówił cele oraz obszary inwestycji Unii Europejskiej w sektorze transportu kolejowego z uwzględnieniem działań komplementarnych.

Serdecznie dziękujemy prelegentom za przygotowanie i zaprezentowanie interesujących materiałów oraz za podzielenie się swoją ekspertyzą. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za obecność i zainteresowanie tematyką wydarzenia.