Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Unijni Eksperci dla Pomorza”, organizowanego dla naszych członków w zastępstwie wizyt studyjnych, pt. „Zielona transformacja na Pomorzu – energetyka”.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Unia Europejska przyjęła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Taka ambicja wymaga inwestycji w zrównoważone działania ekologiczne. W związku z tym organizujemy serię wydarzeń poświęconych zielonej transformacji, które mają na celu zaprezentowanie możliwości uzyskania unijnego wsparcia finansowego z programów zarządzanym centralnie.

Nasze drugie spotkanie z tej serii poświęcone było zagadnieniu przejścia na czystą energię. Omówione zostały: program LIFE (podprogram „clean energy transition” oraz instrument „European City Facility”), Fundusz Innowacyjny oraz Horyzont Europa (wybrane tematy klastra 5).

W spotkaniu udział wzięli:

 • Karolina Wądołowska
  Główny Specjalista w wydziale LIFE
  Krajowy Punkt Kontaktowy Programu LIFE / NFOŚiGW
 • Ewa Domke
  Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Obsługi
  Projektów Badawczych
  Instytut Maszyn Przepływowych (IMP PAN)
 • Agata Prządka
  Project Manager – Innovation Fund
  Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i
  Infrastruktury (CINEA)
 • Dr Magdalena Głogowska
  Dr Aleksandra Miłobędzka

  Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Horyzont Europa / Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Serdecznie dziękujemy prelegentkom za przygotowanie i zaprezentowanie interesujących materiałów oraz za podzielenie się swoją ekspertyzą. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za obecność i zainteresowanie tematyką wydarzenia.

Poniżej znajdą Państwo prezentacje naszych gości: