W czwartek, 30 września 2021 r., odbyło się spotkanie z cyklu „Unijni Eksperci dla Pomorza”, organizowanego dla naszych członków w zastępstwie wizyt studyjnych, pt. „Zielona transformacja na Pomorzu – klimat i środowisko”.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu Unia Europejska przyjęła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Taka ambicja wymaga inwestycji w zrównoważone działania ekologiczne. W związku z tym rozpoczęliśmy serię wydarzeń poświęconych zielonej transformacji, które zaprezentują możliwości uzyskania unijnego wsparcia finansowego z programów zarządzanym centralnie.

Pierwsze wydarzenie poświęcone było zagadnieniom ochrony środowiska oraz zapobieganiu skutkom zmian klimatu – programowi LIFE (z wyłączeniem podprogramu „przejście na czystą energię”) oraz Horyzont Europa (wybrane tematy klastrów 5 i 6).

W spotkaniu udział wzięli:

 • Maja Mikosińska
  Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA).
 • Andrzej Muter
  Krajowy Punkt Kontaktowy Programu LIFE / Narodowym Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
 • Dr Magdalena Głogowska
  Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Horyzont Europa / Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
 • Renata Downar-Zapolska
  Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Ramowego UE przy Politechnice Gdańskiej
 • Joanna Zbierska
  Wydział Środowiska w Urzędzie Miasta Gdańska

Serdecznie dziękujemy prelegentom za przygotowanie i zaprezentowanie interesujących materiałów oraz za podzielenie się swoją ekspertyzą. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za obecność i zainteresowanie tematyką wydarzenia.

Poniżej znajdą Państwo prezentacje naszych gości: