SPUE było współorganizatorem wyjazdowego posiedzenia grupy Europejskiej Partii Ludowej w Europejskim Komitecie Regionów 16 maja 2023 r.

W Europejskim Centrum Solidarności odbyło się spotkanie grupy EPL w Europejskim Komitecie Regionów. Samorządowcy z całej Europy przybyli do Gdańska na zaproszenie pomorskich członków EKR: Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka i Prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Rozmawiali o przyszłości demokracji, szczególnie w kontekście trwającej wojny w Ukrainie. Debatowano również o konkurencyjności Europy, innowacyjności i przedsiębiorczości. Na zakończenie przyjęto Deklarację Gdańską, podsumowującą zobowiązania na rzecz chronienia demokratycznych wartości w Unii Europejskiej.

Zdj. Rafał Rolka
Zdj. Rafał Rolka