Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Northern Dimension (ND, pol. Wymiar Północny) jest narzędziem współpracy pomiędzy czterema równymi partnerami: Unią Europejską, Rosją, Norwegią i Islandią. Obejmuje on obszar północno-zachodniej Rosji, regionów Morza Bałtyckiego i arktycznych, włączając region Morza Barentsa.

Założeniem Wymiaru Północnego jest poszukiwanie stabilności, dobrobytu i ciągłego rozwoju regionów jego działania dzięki praktycznej współpracy. Oprócz rządów państw uczestniczących w inicjatywie, z ND współpracują uniwersytety, instytuty badawcze oraz środowiska biznesowe. Wymiar Północny obejmuje szeroki zakres tematyczny, m.in. ochronę środowiska, bezpieczeństwo jądrowe, zdrowie, energię, logistykę, promocję handlu i inwestycji, badania, edukację i kulturę.

Współpraca ND opiera się na czterech formach partnerstwa:

Wymiar Północny jest formą promocji współpracy rządów, Komisji Europejskiej, fundatorów i instytucji finansowych, co umożliwia stworzenie struktury finansowej łączącej pożyczki, granty i możliwości finansowania dla projektów w zakresie jego działania.

Więcej na temat inicjatywy Wymiar Północny

Możliwości pozyskania funduszy

O ND na stronie Eurpejskiej Służby Działań Zewnętrznych