Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

30 września 2013 r. w Norway Huose w Brukseli odbyły się warsztaty na temat „Wymiaru terytorialnego strategii Europa 2020”. Podstawą do ich przeprowadzenia był Atlas ESPON “Territorial Dimensions of the Europe 2020 Strategy”. Publikacja dostarcza informacji o perspektywach poszczególnych regionów państw europejskich umożliwiających zrealizowanie strategii „Europa 2020”.

Strategia ta zakłada rozwój w zakresie:

-zatrudnienia,

-innowacji,

-edukacji,

-włączenia społecznego,

-zmian klimatu/energii.

Celem warsztatów było zaprezentowanie w jaki sposób można wykorzystać predyspozycje poszczególnych regionów do osiągnięcia makroekonomicznych efektów. Pierwszym krokiem jest określenie mocnych i słabych stron poszczególnych terytoriów (podstawowe dane w tym zakresie zostały zawarte Atlasie ESPON). Po ich wyznaczeniu należy ustalić, jakie są możliwości ich wykorzystania, w celu poprawienia ogólnej sytuacji regionu. Następnie władze poszczególnych państw powinny dążyć do współpracy pomiędzy tymi terytoriami, co umożliwi wzmocnienie całego państwa.

Strategia „Europa 2020” jest odpowiedzią na skutki globalnego kryzysu. Zakłada, że po jej zrealizowaniu ludzie będą wyjeżdżali z kraju, ale również będą do niego wracali, ponieważ zapewni on nie tylko pracę, ale również życie na wysokim poziomie.

Atlas ESPON dostępny jest tutaj.