Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W wyniku zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty ds. Unii Europejskiej w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli (tekst ogłoszenia), na stanowisko wybrano:
p. Dominikę Lange, zam. we Wrocławiu
oraz
p. Joannę Mroczkowską, zam. w Malborku
W ramach procesu rekrutacyjnego przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną przesłanych dokumentów oraz przeprowadzono szereg rozmów kwalifikacyjnych. Obie kandydatki wykazały się wysokimi wynikami kompetencyjnymi, preferowanym proflilem doświadczenia zawodowego oraz wiedzą wymaganą na podjęcie pracy na w/w stanowisku.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. UE w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli wpłynęło łącznie 51 aplikacji (15 mężczyzn, 36 kobiet). Dwie osoby wycofały swoje kandydatury w czasie trwania procesu rekrutacyjnego.