Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

XII spotkanie Zespołu Roboczego ds. koordynacji wdrażania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) w Polsce

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa, 25 maja 2017 r.

 

Dnia 25 maja br. w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odbyło się XII Spotkanie Zespołu ds. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.

W spotkaniu udział wzięło ponad 40 osób związanych ze Strategią, reprezentujących resorty, samorządy, jednostki naukowe, organizacje międzynarodowe i pozarządowe oraz inne instytucje.

Do udziału zaproszono również Koordynatorów Obszarów Tematycznych SUE RMBSafe’, ‘Secure’ oraz ‘Health’, którzy przedstawili swoje działania, przykładowe projekty flagowe oraz wskazali na możliwości wzmocnienia współpracy z partnerami z Polski. Poniżej krótka charakterystyka ww. obszarów:  

 1.      Obszar Tematyczny ‘Safe’ skupia się na bezpieczeństwie morskim. Jest koordynowany przez Duńską Agencję Morską (DMA) oraz Fińską Agencję ds. Bezpieczeństwa Transportu (Trafi)

http://www.dma.dk/Vaekst/EU/EUOestersoestrategi/PAsafe/Pages/default.aspx

2.      Obszar Tematyczny ‘Secure’ skupia się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem cywilnym oraz przestępczością transgraniczną. Jest koordynowany przez Szwedzką Agencję Zarządzania Kryzysowego (MSB) oraz Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS)

http://www.bsr-secure.eu/

3.      Obszar Tematyczny ‘Health’ skupia się na promocji zdrowia oraz aspektów społecznych z nim związanych. Jest koordynowany przez Sekretariat Partnerstwa Wymiaru Północnego ds. Zdrowia (NDPHS)

http://www.ndphs.org/?eusbsr_introduction

W trakcie spotkania poinformowano o najistotniejszych kwestiach związanych z wdrażaniem Strategii, w tym m.in. o wypracowaniu Konkluzji Rady ws. wdrażania strategii makroregionalnych, o przyjęciu nowej wersji Planu Działania SUE RMB i nadchodzącym Forum SUE RMB  w Berlinie.

Organizatorami spotkania byli: Pani Joanna Wojtkowska, Narodowy Koordynator SUE RMB i Naczelnik Wydziału Europy Północnej Departamentu Polityki Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Pani Kamila Wojsznis i Pan Grzegorz Szopiński z Wydziału Europy Północnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.