Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W tym roku odbędzie się XXI edycja konkursu Nagrody Bursztynowego Mieczyka
im. Macieja Płażyńskiego, ufundowana przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wydarzenie skierowane jest do organizacji pozarządowych działających na terenie województwa pomorskiego w obszarze polityki społecznej oraz ochrony środowiska. Głównym celem inicjatywy jest wzmocnienie i docenienie sektora obywatelskiego oraz podniesienie prestiżu i etosu pracy w organizacjach pozarządowych, jak również poszerzenie aktywności społeczności lokalnej.

Nagroda Bursztynowego Mieczyka jest przyznawana od 1994 roku, a jej podstawową wartością jest praca na rzecz dobra wspólnego, która oparta jest na zaufaniu i solidarności.

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka przyzna nagrody i wyróżnienia za działalność w roku 2015 w następujących obszarach:

Ponadto w tegorocznej edycji wręczone zostaną dodatkowe nagrody w kategorii Debiut Roku oraz Nagroda Obywatelska. Laureatami ubiegłorocznej XX edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, odpowiednio pierwsze miejsce za innowacyjność
i promowanie nowych rozwiązań oraz drugie miejsce za wybitne osiągnięcia w obszarze pomocy społecznej, zostali:
 

Najważniejsze działania Fundacji dotyczą sfery związanej z szeroko rozumianą pozytywną zmianą społeczną w ramach współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu drugiego człowieka. Ich głównym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wspieranie osób zagrożonych np. uzależnieniem, ich bliskich oraz rodzin.

Więcej informacji na temat działalności Fundacji dostępnych jest na stronie internetowej:

http://fundacjakreatywni.pl/o-fundacji/misja/

 

Stowarzyszenie, będące Organizacją Pożytku Publicznego, działa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Ich misją jest wspieranie i podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych, chorujących oraz starszych w pokonywaniu trudności.

Więcej informacji na temat działalności Stowarzyszenia można uzyskać poprzez stronę internetową:

http://www.spir.org.pl/index.phpoption=com_content&view=article&id=1&Itemid=116

 

Zgłoszenie do Konkursu należy pobrać ze strony internetowej: http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/ogolne/nabor-wnioskow-konkursowych/, a następnie wypełnić wniosek wraz z załączonymi dokumentami i dostarczyć gotowy formularz do Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 listopada 2015 roku.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i kwestionariusz nominacyjny dostępne są na stronie wydarzenia:

http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/