Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

2-dniowe XXVII Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki przebiegało w dniach 11-12 września br. W Zielonej Górze pod przewodnictwem wiceministra rozwoju regionalnego Pawła Ostrowskiego.

W czasie Posiedzenia dyskutowane były zmiany i stan prac nad pakietem legislacyjnym dla polityki spójności 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz plany na lata 2013-2015 dotyczące wdrażania POKL.

Ustalono, że w ramach powtórnej alokacji środków pochodzących z oszczędności w pakiecie centralnym w ciągu następnych dwóch i pół roku fundusze te przeznaczy się do wykorzystania w pakiecie regionalnym; m.in. na zadania dotyczące:

Na Posiedzeniu przedstawiono również informacje na temat aktualnego stanu wdrażania POKL i obecnej sytuacji osób objętych programem. Badania te pokazały, że około 52 proc. osób objętych programem po jego zakończeniu podjęło pracę.

Przedstawiono także planowany projekt monitoringu aktywizacji (reaktywizacji) zawodowej rodziców samotnie wychowujących dziecko, który obejmuje pomoc takim osobom w znalezieniu nie tylko pracy, ale i np. opieki dla dziecka, przedszkola, szkoły na czas jej trwania. Projekt ten był przeprowadzany w Poznaniu i dofinansowano go w kwocie 1,8 mln zł. W najbliższych latach dyskutuje się jednak o jego powtórzeniu i rozszerzeniu na obszar całego kraju.