Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W połowie października w Brukseli odbyła się druga tematyczna konferencja UnILiONnieformalnej sieci skupiającej przedstawicielstwa uczelni w Brukseli.

Podczas tegorocznego spotkania, które zgromadziło 120 uczestników, dyskutowano o roli uczelni wobec celów zrównoważonego rozwoju: Sustainable Development Goals (SDGs) and Universities: Quo Vadis?. W debacie udział wzięli przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz szkół wyższych, odpowiadając na dwa pytania: W jaki sposób uczelnie mogą przyczyniać się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju? W jakim kierunku powinna ewoluować polityka Unii Europejskiej, aby zwiększać rolę uniwersytetów oraz ułatwiać całemu środowisku naukowemu uczestnictwo w osiąganiu tych celów?

Praktycy z uczelni przedstawili różne możliwości zaangażowania środowiska naukowego, od poziomu zarządczego (dokumenty strategiczne uczelni), poprzez pracowników naukowych (postrzegajacych zrównoważony rozwój jako temat interdyscyplinarny) oraz studentów (obecność zrównoważonego rozwoju w treściach nauczania). Z kolei pozostali prelegenci wskazywali na konieczność szerszego uwzględnienia głosu społeczeństwa, a zwłaszcza młodzieży, w trwającej debacie oraz znaczenia współpracy, która powinna przyjmować wymiar ponadnarodowy oraz ponadsektorowy.
 
UnILiON zrzesza ponad 40 biur zlokalizowanych w Brukseli, które reprezentują na szczeblu europejskim niemal 150 uczelni z Europy, Rosji i Japonii. Biuro Regionalne Województwa Pomorskie jest w UnILiON głosem sześciu pomorskich szkół wyższych: Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej, Akademii Wychowania i Sportu z Gdańska, Uniwersytetu Morskiego z Gdyni oraz Akademii Pomorskiej ze Słupska.