Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Smart Metropolia to największa w Polsce cykliczna debata na temat rozwoju obszarów metropolitalnych, skierowana do liderów administracji, samorządu i biznesu oraz osób, którym zależy na rozwoju miejsc, w których żyją. Organizatorami kongresu są Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot i Ministerstwo Rozwoju. Kongres odbędzie się w dniach 13-15 listopada br.

Kongres ma inspirować szerokie grono odbiorców zainteresowanych tematyką metropolitalną i, przede wszystkim, dostarczyć odpowiedzi na aktualne pytania dotyczące kierunków rozwoju metropolii.

Będziemy podkreślać, że polityka regionalna UE powinna opierać się na potencjale obszarów metropolitalnych, gdzie kreowany jest rozwój. Będziemy też mówić o tym, że efektywne wykorzystywanie dostępnych zasobów jest możliwe tylko w przypadku oddolnej koordynacji działań międzysektorowych.

Do udziału w kongresie zapraszamy:

●     przedstawicieli władz politycznych i gospodarczych polskich i zagranicznych obszarów metropolitalnych, specjalistów w zakresie roli metropolii w światowej gospodarce opartej na wiedzy;

●     przedstawicieli kluczowych podmiotów wpływających na rozwój społeczny i gospodarczy metropolii: liderów gospodarczych, naukowych, społecznych i politycznych, a także mieszkańców miast i gmin zainteresowanych tematyką kongresu, w tym aktywnych uczniów i studentów, członków organizacji studenckich i pozarządowych;

●     przedsiębiorców i inwestorów nowoczesnych rozwiązań technologicznych, twórców aplikacji wspierających rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i metropolii.

Inspiracją dla określenia tematyki tegorocznej edycji kongresu Smart Metropolia 2017 były ubiegłoroczne wystąpienia prof. Saskii Sassen, autorki koncepcji „Global City” oraz p. Nicolasa Beetsa, Pełnomocnika Rządu Holandii ds. Agendy Miejskiej. Profesor Sassen zwróciła uwagę na fakt, że produktywność miast i obszarów metropolitalnych wzrasta proporcjonalnie z liczbą ludności. Jej zdaniem tym, co decyduje o sukcesie i przewadze wybranych obszarów jest prawidłowe wykorzystanie kompetencji i umiejętności ich mieszkańców. Należy im jednak stworzyć odpowiednie warunki, np. w postaci atrakcyjnego środowiska miejskiego. Podkreślała też, że im bardziej współpraca w ramach danego obszaru wykracza poza granice administracyjne, tym większe przynosi korzyści dla wszystkich podmiotów tworzących metropolię. Nicolas Beets, mówiąc o założeniach Paktu z Amsterdamu, czyli fundamentu polityki miejskiej Unii Europejskiej, wskazywał na potrzeby uproszczenia istniejących narzędzi i polityk publicznych, lepszej wymiany wiedzy oraz zwrócenia się do szerokiego grona instytucji i podmiotów.

 Czytaj więcej: http://smartmetropolia.pl/

Obszary metropolitalne to:

·      motory rozwoju państw i kontynentów,

·   miejsca, które w XXI w. są w stanie generować miejsca pracy, przyciągać kapitał, kreatywnych pracowników, pomysły i tworzyć nowe idee,

·      obszary miejsko-wiejskie, definiowane głównie przez powiązania transportowe (np. dojazd 1h do rdzenia metropolii), „poszatkowane” granicami administracyjnymi i kompetencyjnymi,

·   ogromny potencjał, którego wykorzystanie zależy od koordynacji działań samorządów, władz regionalnych, uczelni wyższych, samorządu gospodarczego i polityki rządu.

Utworzenie sieci silnych obszarów metropolitalnych jest jedyną nadzieją na trwały rozwój regionów Polski i Europy. Wobec wyzwań depopulacji i stopniowego przenoszenia się centrum gospodarczego świata w kierunku Azji i Pacyfiku, tylko silne metropolie mogą zachować konkurencyjność naszej części Europy.