Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Zachęcamy do zapoznania się z nową broszurą wydawaną przez Europejski Komitet Regionów na temat przyszłości i polityki spójności Unii Europejskiej widzianej oczyma regionów i miast.

Szczególnie polecamy artykuł związany z „Europejskim Kodeksem Postępowania w Zakresie Partnerstwa” (ECCP), na temat niezbędnego elementu tworzenia Wspólnych Ram Strategicznych, w celu zapewnienia skutecznej i wydajnej polityki spójności, w którym to Stanisław Szwabski (Przewodniczący Rady Miasta Gdyni) wypowiada się na temat ECCP. Zwraca on szczególną uwagę na temat zasady partnerstwa, jako jednej z kluczowych zasad dotyczącej zarządzania funduszami europejskimi, a zatem jest warunkiem koniecznym dla poprawy efektywności polityki spójności. Podkreśla również, że kolejny okres programowania (2020), jest okazją do wzmocnienia wielopoziomowego sprawowania rządów w ramach polityki spójności.

Więcej informacji:http://cor.europa.eu/pl/documentation/brochures/Pages/The-future-of-EU-cohesion-policy.aspx